Báo giá dịch vụ

Bạn muốn gọi xe ở khu vực nào, vui lòng chọn điểm đón.

Phan Thiết - Hồ Chí Minh 2 chiều

Phan Thiết - Hồ Chí Minh 2 chiều

Xe 4, 7 và 16 chỗ, giá trọn gói

Liên hệ

Đặt xe
Mỹ Tho - Hồ Chí Minh 2 chiều

Mỹ Tho - Hồ Chí Minh 2 chiều

Xe 4, 7 và 16 chỗ, giá trọn gói

Liên hệ

Đặt xe
Mỹ Tho - Hồ Chí Minh 7 chỗ

Mỹ Tho - Hồ Chí Minh 7 chỗ

Xe 7 chỗ 1 chiều, giá trọn gói

1.500.000 đ

Đặt xe
Mỹ Tho - Hồ Chí Minh 4 chỗ

Mỹ Tho - Hồ Chí Minh 4 chỗ

Xe 4 chỗ 1 chiều, giá trọn gói

1.400.000 đ

Đặt xe
Bến Tre - Hồ Chí Minh 2 chiều

Bến Tre - Hồ Chí Minh 2 chiều

Xe 4, 7 và 16 chỗ, giá trọn gói

Liên hệ

Đặt xe
Bến Tre - Hồ Chí Minh 7 chỗ

Bến Tre - Hồ Chí Minh 7 chỗ

Xe 7 chỗ 1 chiều, giá trọn gói

1.700.000 đ

Đặt xe
Bến Tre - Hồ Chí Minh 4 chỗ

Bến Tre - Hồ Chí Minh 4 chỗ

Xe 4 chỗ 1 chiều, giá trọn gói

1.600.000 đ

Đặt xe
Rạch Giá - Hồ Chí Minh 2 chiều

Rạch Giá - Hồ Chí Minh 2 chiều

Xe 4, 7 và 16 chỗ, giá trọn gói

Liên hệ

Đặt xe
Rạch Giá - Hồ Chí Minh 7 chỗ

Rạch Giá - Hồ Chí Minh 7 chỗ

Xe 7 chỗ 1 chiều, giá trọn gói

3.000.000 đ

Đặt xe
Rạch Giá - Hồ Chí Minh 4 chỗ

Rạch Giá - Hồ Chí Minh 4 chỗ

Xe 4 chỗ 1 chiều, giá trọn gói

2.900.000 đ

Đặt xe
Hà Tiên - Hồ Chí Minh 2 chiều

Hà Tiên - Hồ Chí Minh 2 chiều

Xe 4, 7 và 16 chỗ, giá trọn gói

Liên hệ

Đặt xe
Hà Tiên - Hồ Chí Minh 7 chỗ

Hà Tiên - Hồ Chí Minh 7 chỗ

Xe 7 chỗ 1 chiều, giá trọn gói

3.700.000 đ

Đặt xe
Thiết kế web bởi SangTaoAds.Com
hotline hotline hotline